You are currently viewing Jak muchomor czerwony wpływa na mikrogleje?

Jak muchomor czerwony wpływa na mikrogleje?

Wprowadzenie: Muchomor czerwony (Amanita muscaria) to grzyb, który od wieków był używany w leczeniu różnych dolegliwości, zwłaszcza tych związanych z układem nerwowym. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu grzybami jako potencjalnymi terapiami zdrowia psychicznego, postanowiono dokładniej zbadać, jak ekstrakty z tego grzyba wpływają na komórki mózgu, a konkretnie na mikrogleje.

Czym są mikrogleje? Mikrogleje to komórki układu odpornościowego znajdujące się w mózgu. Monitorują środowisko mózgowe i reagują na zagrożenia, takie jak infekcje czy urazy. W stanach zapalnych mogą pełnić zarówno ochronną, jak i szkodliwą rolę, co czyni je kluczowymi w badaniach nad neurozapaleniami.

Badania nad ekstraktem z muchomora czerwonego (AME-1): Naukowcy badali wpływ ekstraktu z muchomora czerwonego (AME-1) na ludzkie mikrogleje (HMC3). Oceniono, jak AME-1 wpływa na ekspresję różnych receptorów powierzchniowych oraz produkcję cytokin (białek zaangażowanych w odpowiedź zapalną).

Kluczowe wyniki:

  1. Ekspresja receptorów: AME-1 zwiększał ilość receptorów CD86, CXCR4, CD45, CD125 i TLR4 na powierzchni mikroglejów HMC3. Receptory te są ważne dla rozpoznawania i odpowiedzi na sygnały zapalne.
  2. Produkcja cytokin: Mikrogleje HMC3, stymulowane LPS (lipopolisacharyd), TNF (czynnik martwicy nowotworów) i poly(I) (syntetyczny analog dwuniciowego RNA), produkowały cytokiny IL-8 i IL-6. AME-1 zwiększał produkcję IL-8, zwłaszcza w połączeniu z poly(I).
  3. Zmiany w ekspresji genów: AME-1 zmieniał poziomy mRNA receptorów TLR3, ale nie wpływał znacząco na białka RIG-I i MDA5, które są kluczowe dla rozpoznawania wirusów w komórkach.

Analiza metabolomiczna: Ekstrakt AME-1 zawierał różne metabolity, w tym trehalozę, znaną jako induktor autofagii (procesu oczyszczania komórek). Podobnie jak AME-1, trehaloza potęgowała produkcję IL-8 w odpowiedzi na poly(I), co sugeruje, że może ona odgrywać ważną rolę w działaniu ekstraktu.

Wnioski: Badania sugerują, że ekstrakty z muchomora czerwonego mogą wpływać na odpowiedzi zapalne mikroglejów, prawdopodobnie dzięki zawartości trehalozy. AME-1 może aktywować mikrogleje do produkcji znaczących ilości cytokin i zmieniać ekspresję receptorów powierzchniowych, co może mieć potencjalne zastosowanie w terapii stanów zapalnych mózgu.

Dlaczego to ważne? Lepsze zrozumienie, jak naturalne ekstrakty wpływają na komórki mózgu, może prowadzić do nowych terapii dla różnych schorzeń neurologicznych, w tym chorób neurozapalnych i neurodegeneracyjnych.

Źródła:

Ten artykuł przedstawia wyniki badań, które mogą mieć znaczenie dla przyszłych terapii zdrowia psychicznego i leczenia chorób neurologicznych, ukazując potencjał naturalnych substancji, takich jak ekstrakt z muchomora czerwonego.Dodaj komentarz